Direkt i brevlåda
Fri retur
Fri frakt över 395kr

Drogtest

Med Quicktest drogtest får du veta inom 5 minuter, våra drogtester kan användas av både privatpersoner men även av företag. Drogtestet indikerar för marijuana (cannabis), kokain och opiater (morfin). Notera att cannabispreparat och opiater kan vara utskrivet av läkare för diverse sjukdomstillstånd. Vårt test gör du hemma och givetvis är du 100% anonym - detta är viktigt för oss.

Drogtestet som upptäcker 3 olika droger

Ett drogtest är ett enkelt, snabbt och tillförlitligt sätt att kontrollera om du eller någon annan har diverse narkotikasubstanser i kroppen, testet indikerar på de mest förekommande drogerna som Marijuana (cannabis), kokain och opiater (morfin). Dessa droger eller mediciner utsöndras genom urin redan inom några timmar efter intag, substanser eller spårämnen kan upptäckas i flera dagar efter intag. Säkerheten och tillförlitligheten är mycket hög. Här kan du köpa drogtester.

Så gör du testet

Ett drogtest mäter förekomsten av diverse narkotiska preparat. Dessa substanser florerar normalt i blodet men utsöndras även i urin, därför kan urin användas för testning. Det enklaste sättet att kontrollera förekomster av droger är att kissa i t.ex en ren plastmugg, det räcker med ca 1 cm urin, därefter doppas testet i plastmuggen i ca 1-2 sekunder. Urinen tas nu upp i testet, efter ca 5 minuter kan testet utläsas. Två streck betyder att att ingen drog har detekterats. Ett streck betyder att en drog har detekterats, genom att läsa var strecket indikeras så vet du mer precist vilken drog det rör sig om. Säkerheten är ca 99,4%.

Olika typer av drogtester

Idag finns det många olika typer av drogtester, både hos vårdcentraler men även på internet. Gemensamt för dem alla är att de mäter diverse halter av olika preparat i urinen. Vilket test man väljer är en fråga om anonymitet, bekvämlighet och pris. Pålitligheten kan dock variera, så vi rekommenderar därför att ni använder er av den Europeiska typen av drogtest som vi levererar, då dessa har mycket hög tillförlitlighet. Bruksanvisning på svenska medföljer alltid när du köper dina tester av Quicktest.

Övrig information om drogtester

Drogtester finns idag tillgängliga för privatpersoner, orsaken är att de inte kräver samma märkning som andra IVD produkter. Dagens drogtester för hemmabruk kan identifiera de mest vanliga drogerna som Cannabis, Opiater och Kokain. De flesta drogtester kräver urin av den som ska testas, det finns även de drogtester som kräver blod eller saliv.

Drogtester för hemmabruk är relativt enkla att använda, de är även enkla i sin konstruktion. Därför kan de endast visa när en substans finns i urin, testet säger inte vilken mängd.

Detta visar våra drogtester

Om en substans upptäcks kommer testet att färga ett streck. Testet kommer inte avslöja mängd av substans eller hur länge det funnits i kroppen. Det avslöjar heller inga andra detaljer, det är med andra ord enkelt; Antingen finns det en substans i kroppen eller inte. Sen kan substansen tillförts kroppen mot sin vilja. Dessvärre blir många drogade, få människor anmäler och mörkertalet är stort. Ofta beror det på skam eller att personen har intagit alkohol. Detta är absolut ingen ursäkt, att bli drogad är faktiskt klassat som "vanmakt" som sorterar under misshandel.

 

Våra drogtester tillverkas i Europa och är CE märkta. Tillverkaren levererar drogtester till sjukhus runt om i Europa. Våra drogtester är anpassade för hemmabruk.

Kan jag kräva ett drogtest av mina barn?

  • Enligt lag nej. Men lagen i Sverige är samtidigt otydlig, många jurister efterfrågar tydligare besked. Enligt svensk lag kan man som förälder inte tvinga sitt barn att utföra ett drogtest, dock anses det som vedertaget att det föreligger misstankar om droganvändande när en person inte godkänner att drogtest utförs. Polis kan dock kräva ett drogtest om det föreligger misstanke om drogbrott, detta test kan utföras mot en persons vilja.

Kan min arbetsgivare kräva drogtest?

  • Ja. Om du har accepterat det i ditt anställningsavtal så kan de kräva det, det betyder inte att du behöver göra det men konsekvensen är med största sannolikhet att du blir avskedad.
    Drogtester utförs löpande inom olika branscher, det kan vara allt från de som framför fordon, inom sjukvården, piloter, VD:s eller de som arbetar med uppgifter där andras människors liv, hälsa eller säkerhet kan påverkas negativt när ansvarig är narkotikapåverkad. Så i teorin kan även truckförare, personliga assistenter och andra krävas på drogtest.

Finns det klara regler om vad som gäller med drogtest i Sverige?

  • Nej, tyvärr finns det inga klara regler eller lagar. Vi och även många inom polisväsendet efterfrågar klara ramverk. Men tydligt är att om någon vägrar drogtest så antas det att denne har något att dölja, det betyder dock inte att personen i fråga är påverkad. Ett motstånd till test kan bero på många saker; politiskt, rädsla för påföljd och givetvis att man är rädd för att bli avslöjad. Testerna är mycket träffsäkra.

Quicktest Onlinezon AB
Landskronavägen 729
257 30 Rydebäck - SWEDEN
Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av våra senaste erbjudande.
Quicktest Onlinezon AB
Organisationsnummer: 559020-1470
Apotek HjärtatKronans Apotek

Quicktest i andra länder

Quicktest NorgeQuicktest FinlandQuicktest Danmark
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram