Chatta med oss!

Miljöpolicy

För att säkerställa att vi som företag gör vårt när det gäller miljön har vi skapat en miljöpolicy. Denna ska ligga till grund för våra beslut men även vårt kortsiktiga och långsiktiga arbetssätt.

Miljö-vision

Quicktest ska sträva och löpande arbeta för ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Miljömål

  • Minimera miljö- och klimatpåverkan.
  • Cirkulatoriskt arbetssätt av förbrukningsmaterial.
  • Minimera användningen som skapar miljöskadliga utsläpp.
  • Återanvända material där det är möjligt.
  • Löpande utbilda anställda i miljö- och klimatfrågor.
  • Där det är möjligt ska miljövänliga produkter och tjänster prioriteras.
  • Vara uppdaterad på gällande miljölagar.
  • Kravställa leverantörer på våra miljömål.
  • Minimera miljöskadliga transportsätt vid resor.

Vi har låtit oss inspireras av Googles supply chain, denna har delvis använts vid förhandlingar med leverantörer.

Ovan ska säkerställas och kontrolleras av ledning årsvis.

Quicktest Onlinezon AB
Rönnowsgatan 8c 
252 25 Helsingborg SWEDEN
Säkra betalningar med:
Expressleverans med:
Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av våra senaste erbjudande.
Quicktest Onlinezon AB
Organisationsnummer: 559020-1470
Quicktest NorgeQuicktest DenmarkQuicktest Finland
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram