Direkt i brevlåda
Fri retur
Fri frakt över 395kr

Vi måste få i oss järn för att må bra. När man har förlorat mycket blod eller då tarmen av olika anledningar inte lyckas ta upp järn ur föda så kan det leda till järnbrist och då är det viktigt att man behandlar tillståndet på rätt sätt. Dels så är det förstås så att man ska se över sin kosthållning och se till att man får i sig mat som är rik på järn. Man kan också använda kosttillskott för att snabbare ta igen och fylla på kroppens järndepåer. Ett enkelt hemmatest ger ett snabbt och tillförlitligt svar.

Mer järn vid järnbrist

När man kan konstatera järnbrist så kan det alltså bero på att man har förlorat för mycket blod på kort tid eller att tarmen inte kan ta upp järnet som man får i sig. Det är viktigt att göra skillnad mellan två olika typer av järn nämligen hemjärn och ickehemjärn. Levern är det organ som lagrar en stor del av kroppens järn.

Hemjärnet finns i animaliska produkter och tarmen kan ta upp 25 % av detta järntillskott. Icke-hemjärn finner vi i vegetabiliska produkter och tarmen tar upp 5-10 % av detta. När man behöver öka på järnmängden i kroppen snabbt så bör man om möjligt välja att äta mer kött samtidigt som man kan ta kosttillskott och öka intaget av vegetabiliska matvaror som har mycket järn.

Vill man öka tarmens förmåga att hantera järnet och omvandla det till den form som kroppen behöver så ska man även se till att kombinera intaget av järn med c-vitamin. Ett glas juice direkt efter en köttbit är alltså en mycket god idé. Faktum är att man på detta sätt kan få tarmen att ta upp 4 gånger mer järn än annars och då går det mycket snabbare att komma igen.

Om det kommer att ta dagar eller veckor att få i sig den mängd järn som man behöver för att järnbristsymptomen ska upphöra är inte helt enkelt att säga. Det här beror mycket på hur allvarlig järnbrist man lider av och hur snabbt man ändrar sin kost. Om ingen förändring sker trots att man använder järntillskott och äter mer animaliskt så är det viktigt att få professionell hjälp för att undersöka om det finns underliggande hälsoproblem som leder till bristen och till kroppens oförmåga att komma igen.

Ja, man kan bli yr av att inte få i sig tillräckligt med järn. Järnet är otroligt viktigt för att kroppen ska kunna skapa blodkroppar som för ut syret till alla delar. När man drabbas av järnbrist så kan det leda till många olika symptom och ett av dessa är just att man blir yr och då särskilt när man snabbt rör sig från från stillasittande till stående position. I och med att hela kroppen påverkas på ett så allvarligt sätt då blodvärdet går ner så kan yrsel komma av olika anledningar.

Är det verkligen järnbrist?

Om man upplever yrsel så är det viktigt att man konstaterar att det verkligen rör sig om järnbrist. Det är onödigt att gissa då man snabbt kan ta ett järnbristtest för att se hur det ligger till. Om det är så att man inte har brist på järn men ändå är yr så bör man söka hjälp snarast möjligast. Det här behöver inte betyda att man lider av någon farlig sjukdom. Det kan ju vara så enkelt att man inte sover tillräckligt, eller att man inte dricker som man ska. Yrsel kan även bero på infektioner etc. I vården tas ofta ett CRP-test för att kolla om det föreligger infektion eller inflammation.

Gör ett enkelt hemmatest innan du beställer dyra kosttillskott och köper hem mer köttprodukter. Om det visar sig att du faktiskt har brist på järn så finns det god anledning till att tro att yrseln beror på detta, men även i detta fall så kan det vara klokt att kontakta en läkare och få en grundlig hälsoundersökning där man går igenom allt från fysiska symptom till livsstil.

Vid konstaterad järnbrist så är det också viktigt att betänka hur man på snabbast sätt kan fylla på depåerna igen. Det här kan också kräva konsultation med en dietist som lägger upp en skräddarsydd plan med både mat, tillskott och förändrade levnadsvanor. Läs mer om järnbristtest här.

Järnbristen är något av en folksjukdom vilket kan tyckas märkligt i en tid då vi har ett överflöd av mat och kosttillskott att tillgå. Det som kan vara lite lurigt med järnbrist är att den inte alltid ger symptom. Det här är särskilt viktigt att betänka då man kanske planerar att bli gravid och behöver ha en ordentlig depå både för sig själv och det blivande barnet. Något som kan komma som en överraskning är att man kan ha ett bra blodvärde men ändå lida av brist på järn.

Det är viktigt att man med jämna mellanrum tar reda på att man har tillräckligt mycket järn i kroppen för järnbrist kan leda till olika typer av problematiska hälsotillstånd som:

Blodbrist – Det här är det värsta som kan hända och något som man kan behöva få mer intensiv vård för. Då det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar i blodet kan syret inte transporteras effektivt till kroppens olika delar. Resultatet är att man blir trött, blek och orkeslös. Dessutom så kan blodbristen leda till farliga följdsjukdomar då kroppens naturliga immunförsvar inte längre fungerar som det ska.

Psykiska problem – Det är också så att man kan må mentalt dåligt av järnbrist. Man kan till exempel bli deppig, få ångest, panikattacker och få svårt att känna motivation.

Yrsel – Bristen på järn kan också leda till att man blir yr. När man reser sig upp snabbt så kan man få känslan av att allting snurrar och det kan vara mycket obehagligt. En del kan till och med börja ramla av järnbristen vilket är farligt, detta särskilt för äldre personer med sköra ben.

IllamåendeJärnbristen kan också leda till illamående eller att man får mag- och tarmproblem som till exempel förstoppning.

För att undvika järnbrist eller råda bot på den så är det viktigt att man får i sig mat med järn, folsyra och även B12 vitamin. Detta får man via vanliga matvaror såväl som med kosttillskott som är särskilt framtagna för att snabbt ge mer järn.

Järnbrist och graviditet - vad är sambandet?

Det kan tyckas självklart, om man inte får i sig tillräckligt med järn så blir det brist på detta i kroppen, men riktigt så enkelt är det inte. Det är nämligen så att den som äter vanlig kost och inte har förlorat mer blod än vanligt plötsligt kan uppleva symptom som tyder på järnbrist, och då är det viktigt att förstå orsak och att behandla på rätt sätt. Först och främst så ska man alltid bekräfta att det verkligen rör sig om brist på detta livsviktiga mineral. Det kan man göra med ett enkelt järnbrist hemmatest eller genom att gå till husläkaren.

Kvinnor som är gravida drabbas mest av järnbrist

Det är vanligast att gravida kvinnor drabbas av brist på järn och allvarligare former som anemi då kroppen har förlorat så pass mycket av de röda blodkropparna att man kan behöva vård på sjukhus. Kvinnor förlorar på ett naturligt sätt mycket blod under menstruationer såväl som vid graviditeter. Det här är viktigt att förstå för järnbrist är inget som uppstår plötsligt, och planerar man bara på rätt sätt så kan man bygga upp ett gott förråd så att man klarar av menstruationer och graviditeter utan att få brist. Ett enkelt gravtest kan visa om du är gravid.

Män kan också få brist på järn

Det kan också vara så att sjukdomar som till exempel tarmsjukdomar leder till att man förlorar många röda blodkroppar och det här är ju sådant som även män kan drabbas av. Dessutom så är det så att våra kroppar blir sämre på att ta till sig det järn som vi får i oss via mat och kosttillskott ju äldre vi blir. Om man upplever symptom som trötthet, yrsel och kanske nedstämdhet så kan det vara klokt att testa för järnbrist för att se om detta kan vara orsaken.

Behandlas järnbristen i tid så är detta inte ett farligt tillstånd, men det är som sagt så att man bör skapa en god grund att stå på genom att från tidig ålder se till att regelbundet få i sig mat som är rik på järn och på B12, brist på B12 kan nämligen också leda till blodbrist.

Quicktest Onlinezon AB
Styrmansgatan 19
252 70 Råå - SWEDEN
Följ oss på Facebook för att ta del av våra senaste erbjudande.
Quicktest Onlinezon AB
Organisationsnummer: 559020-1470
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram