fbpx

Direkt i brevlåda

Fri retur

Fri frakt över 395kr

Pulsoximeter, denna lilla manick har fått en enorm uppmärksamhet inom medicinbranschen. Speciellt nu under pandemier, mer generell fokus på hälsa men även för att intresset för egenvård har ökat. Har du varit på besök på sjukhus eller vårdcentral har du förmodligen redan bekantat dig med den, här används pulsoximetern flitigt. Speciellt vid misstanke om t.ex lunginflammation och luftvägsinfektioner.
Pulsoximetern mäter din aktuella syremättnad i procent, mätningen är enkel och tar bara några sekunder. Pulsoximetern placeras på fingret, därefter registreras syremättnad samt puls.

Pulsoximeter

Pulsoximeter

Tips

  • Mät gärna på samma finger
    Vila någon minut innan mätning
  • Notera resultat (kan vara bra information för läkare)

Frågor och svar

Hur tillförlitlig är pulsoximetern?
Tillförlitligheten är +/- 1%

Vad är normal syremättnad?
Normala nivåer är mellan 95-100%.

Varför kollar läkaren syremättnad?
För att säkerställa att lungornas kapacitet är nedsatt. Detta kan bero på hjärtfel, infektioner och lungsjukdomar.

Faktagranskad 2020-09-03
Leg Läkare (reservation om att söka vård vid andfåddhet, oavsett resultat)
Leg Sjuksköterska