Hemoglobin, blodvärde och blodbrist

Vad är hemoglobin och hur bildas det?

Hemoglobin (“Hb”), även kallat blodvärde, är det järnrika proteinet i de röda blodkroppar (erytrocyterna) och har till uppgift att transportera syre från lungorna till kroppens organ och vävnader. Hemoglobinet hjälper också till att transportera koldioxid till lungorna som sedan försvinner med utandningsluften.

För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, men även vitaminerna B12 (kobalamin) och B9 (folsyra). En del av järnet och vitaminerna tas upp från maten i tarmen och transporteras ut i blodet och vidare i benmärgen där hemoglobinet bildas i de röda blodkropparna. Det järn som finns i blodkropparna återanvänds i kroppen när blodkropparna blivit för gamla och brutits ner.

Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg.

Vad är normalt blodvärde (Hb)?

Blodvärdet eller hemoglobinvärdet brukar man kalla koncentrationen hemoglobin i blodet. Blodvärdet mäts i vanliga fall i gram per liter (g/l) och normala Hb-värden för en man är cirka 130–170 g/liter och 120–155 g/liter för en kvinna. Barns blodvärde kan ligga något lägre beroende på barnets ålder.

Vad orsakar höga eller låga hemoglobinnivåer?

Blodvärdet kan påverkas av flera faktorer. Orsaken till lågt blodvärde kan vara att man rent fysiskt förlorat mycket blod, exempelvis på grund av kraftig menstruation, en allvarligare skada eller blödningar från mage och tarm. Anemi kan också uppstå till följd av vitamin- eller mineralbrist. Ett högt hemoglobinvärde betyder att kroppens förmåga att transportera syre behöver ökas. Det kan bero på rökning, att man varit på höga höjder eller lider av en speciell grupp sjukdom som gör att kroppen bildar fler röda blodkroppar än normalt. Brist på vätska vid tex för lågt vätskeintag, diarréer och/eller kräkningar kan ge tillfälligt höga värden eftersom blodet blir mer koncentrerat när vätskeinnehållet minskar.


Lågt blodvärde (Hb)

Lågt blodvärde kallas anemi och det betyder helt enkelt att man inte har tillräckligt med röda blodkroppar. Det leder till att cellerna inte får tillräckligt med syre vilket kan leda till trötthet och andningsbesvär beroende på vilken grad av anemi man har. Blodbrist definieras som <120 g/L för kvinnor och <130 g/L för män. Blodvärdet kan sjunka av flera orsaker.

Vanliga orsaker till lågt blodvärde

 • lågt järn i kosten eller nedsatt järnupptag.
 • brist på vitaminerna B12 (kobalamin) och B9 (folsyra).
 • menstruationsblödning
 • blodförlust oavsett orsak (kirurgi, magsår, blödande hemorrojder och stora blödningar vid till exempel olyckor)
 • kroniska sjukdomar i mag- och tarmkanalen såsom exempelvis Celiaki
 • cancer
 • njursvikt
 • felaktig provtagningsteknik

Ett lägre hemoglobinvärde ses ofta vid graviditet, vilket är en naturlig följd av att kroppen anpassar sig till graviditeten. Normalt sett ökar både plasmavolymen och antalet röda blodkroppar under graviditetens gång, och då ökningen av plasmavolymen är större än ökningen av de röda blodkropparna leder det till en utspädningseffekt och ett lägre hemoglobinvärde. Gränsen för vad som anses vara en blodbrist är därför lägre hos gravida kvinnor.

Symptom vid blodbrist

Blodbrist kan ge sig tillkänna på många olika sätt. De vanligaste symtomen är:l

 • trötthet och kraftlöshet
 • koncentrationssvårigheter
 • blek hud
 • huvudvärk
 • yrsel
 • öronsus
 • hjärtklappning
 • andfåddhet, andningssvårigheter
 • synförsämring
 • sömnproblem
 • menstruationsrubbningar

När man lämnar blod sjunker blodvärdet med ungefär 10 g/l.

Högt blodvärde (Hb)

Hemoglobin-nivåerna kan öka över normalvärde av flera orsaker. Några orsaker är:

 • uttorkning, varav blodplasman minskar och blodet koncentreras
 • om man vistas på hög höjd, där syrehalten är lägre, kommer kroppen att öka nybildningen av blodkroppar så att blodvärdet stiger
 • rökning
 • hjärtsjukdom
 • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • sömnapné,
 • lever- eller njurcancer
 • Polycythemia vera (ett tillstånd som ökar nivåerna av alla blodkroppar)
 • Användning av anabola androgena steroider
 • bloddopning

Vissa mediciner, såsom vätskedrivande läkemedel, kan också påverka hemoglobinvärdet att stiga.

Symptom vid högt blodvärde

I allmänhet orsakar en hög hemoglobinnivå inga symtom. Ett högt blodvärde kan dock leda till allvarliga, och potentiellt livshotande komplikationer som tex. blodproppar. Hur kontrollerar man sitt blodvärde?
Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning vid en hälsokontroll oavsett om man misstänker sjukdom eller ej. För att kontrollera sitt blodvärde (Hb) gör man ett vanligt blodprov. Med en hemoglobinmätare kan du enkelt mäta och följa upp ditt blodvärde (Hb-värde) hemma, utan läkarbesök och långa vårdköer. En bra lösning för dig som önskar kontrollera dina blodvärden regelbundet.

Therese Hultberg

Leg. Sjuksköterska

Publiceringsinformation

Faktagranskad 2022-12-08
Leg Sjuksköterska

Onlinezon AB
Rönnowsgatan 8c 
252 25 Helsingborg SWEDEN
Du hittar våra tester på: 
Kronans ApotekApoteket Hjärtat
Säkra betalningar med:
Betalningar med KlarnaBetalningar med SwishBetalningar med kort
Expressleverans med:
Leveranssätt InstaboxLeveranssätt BudbeeLeveranssätt Postnord

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Vill du ta del av de senaste produkterna, erbjudanden och rabattkoder? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

Jag har läst och godkänner Quicktest's sekretess & integritetspolicy
Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av våra senaste erbjudande.
Onlinezon AB
Organisationsnummer: 559020-1470
Quicktest NorgeQuicktest DenmarkQuicktest FinlandQuicktest BelgiumQuicktest Europe