Hur viktig är D-vitamin för vår hälsa?

D-vitaminbrist är vanligt förekommande över stora delar av världen. Forskning visar att vi behöver mer D-vitamin än vad som tidigare har visats och därför har Livsmedelsverket höjt rekommendationerna för dagligt intag. En orsak till att fler har brist på vitamin d kan vara att tiden vi tillbringar inomhus har ökat. Andra viktiga faktorer som påverkar är ålder, hudpigmentering, sjukdomar och huruvida du har tillgång till livsmedel som är berikade med D-vitamin.

D-vitaminbrist kan få allvarliga följder och det kan därför vara bra att själv testa nivåerna för att upptäcka brister i tid. Det är enkelt att själv testa sina nivåer av D-vitamin med ett självtest. Genom ett enkelt blodprov kan man själv mäta nivån av vitaminet för att veta om man har D-vitaminbrist.

Varför det är viktigt att testa nivåerna av D-vitamin?

Främsta källan till D-vitamin är via solen under sommarhalvåret då vår kropp själv bildar vitaminet i huden av solens strålar. Dock är det alltfler som tillbringar en stor del av sin tid inomhus. Särskilt barn och ungdomar är för mycket inomhus men även vi vuxna som kanske arbetar på kontor eller sitter mycket framför datorn.

Vi kan även få i oss vitaminet genom kosten. Dock är det svårt att få i sig tillräckligt bara genom kosten och allt fler behöver därför kosttillskott. Eftersom det kan vara giftigt att få i sig för höga mängder och att det kan medföra andra allvarliga tillstånd med för höga nivåer är det viktigt att först veta att man har brist innan man börjar med kosttillskott.

Vad händer i kroppen om vi får i oss för lite D-vitamin?

Alla celler i vår kropp som är beroende av D-vitamin behöver en tillräcklig nivå av vitaminet för att fungera optimalt. Forskning visar att brister på D-vitamin är allvarligare än man tidigare trott och man ser allt fler kopplingar till allvarliga sjukdomar.

De flesta känner bara till att brist på D-vitamin kan leda till benskörhet. Idag ser man alltfler kopplingar till allvarliga sjukdomar som multipel skleros, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, depression, Stroke, autoimmuna sjukdomar, influensa, olika cancerformer, infektionssjukdomar, Alzheimer, fetma och högre dödlighet. Brist på vitaminet är inte orsaken i dessa fall men en viktig bidragande faktor.

Därför är det viktigt att tidigt upptäcka brister både för att förbättra benhälsan men även för att förbättra allmän hälsa och välbefinnande.

Innan D-vitaminbrist leder till några allvarliga sjukdomar kan man uppleva en del symptom som kan vara bra att ta reda grundorsaken för. Symptom kan bland annat vara extrem trötthet, dåligt humör och retlighet, depression, dålig aptit, svaga muskler och sämre uthållighet. Även kramper kan förekomma om det handlar om en allvarlig brist men det är mycket ovanligt i Sverige. Flera av dessa symptom behöver inte vara kopplade till D-vitaminbrist utan kan bero på helt andra orsaker. Därför kan det vara viktigt att testa för brist på D-vitamin innan man tar några extra kosttillskott för detta.

Vad är det som testas med ett självtest?

D-vitamin som egentligen är ett steroidhormon består av två olika former. Den ena formen är D2 som finns i svampar och berikade livsmedel och den andra är D3 som bildas i vår hud och som finns i exempelvis fisk, kött och ägg. D-vitamin är en fettlöslig vitamin vilket innebär att vi bäst tar upp vitaminet genom tarmen om vi samtidigt intar något fett. Från tarmen transporteras D-vitamin vidare till levern där det metaboliseras till 25-hydroxig vitamin D.

Ett blodprov kan därför användas för att med ett test mäta det 25-hydroxiga vitaminet i blodet för att fastställa koncentrationen av D-vitamin i kroppen. Mätning av blodkoncentrationen av både D2 och D3 genom detta 25-hydroxiga vitamin anses vara den bästa indikatorn på vitamin D-status.

Så här går ett självtest till

Ett testpaket innehåller allt du behöver för att genomföra ett test.

Med en steril lansett tar man ett enkelt stick i ett finger för att få fram en bloddroppe till ett blodprov. Ibland kan man behöva pressa lite lätt på fingret för att få fram en bloddroppe. Med en pipett förs bloddroppen över från fingret till testet som medföljer i förpackningen. Därefter följer man vad som står i anvisningarna för hur testet ska genomföras. Medan testet bearbetar bloddroppen väntar man den tid som står i bruksanvisningen, varken längre eller kortare tid än det som anges. Slutligen läser man av testet och tolkar resultatet utifrån vad som står beskrivet i bruksanvisningen.

Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan du utför ett test. Ett test är bara tillförlitligt om alla instruktionerna följs korrekt. Det är också viktigt att noggrant tvätta händerna med tvål och vatten och att torka händerna noga inför ett test. Detta för att både undvika att smuts eller bakterier kommer in via sticket i fingret samt för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

Hur tillförlitligt är ett självtest och vilka testvärden används?

Ett test av D-vitamin mäter den totala nivån av 25-hydroxig vitamin D. Riktvärden för D-vitaminnivåer är 30 ng/ml ± 4ng/ml.

Ett självtest som visar ett resultat lägre än 30 ng/ml är 100% tillförlitligt och ett värde som visar ett högre resultat än 30 ng/ml har en tillförlitlighet på 93,33%.

När ett självtest visar för låga nivåer av vitaminet

Om testet visar att nivåerna inte är tillräckliga indikerar detta på D-vitaminbrist. En behandling kan då eventuellt behövas genom ett ökat intag av D-vitamin genom kosten eller genom kosttillskott. Visar testet otillräckliga nivåer bör läkare kontaktas för att utesluta andra orsaker och för att få rätt behandling.

Fredrik Lönnqvist

Leg. Läkare.
Specialist inom internmedicin och endokrinologi

Publiceringsinformation

Faktagranskad 2020-08-14 av
Leg Läkare
Leg Sjuksköterska

Onlinezon AB
Rönnowsgatan 8c 
252 25 Helsingborg SWEDEN
Du hittar våra tester på: 
Kronans ApotekApoteket Hjärtat
Säkra betalningar med:
Betalningar med KlarnaBetalningar med SwishBetalningar med kort
Expressleverans med:
Leveranssätt InstaboxLeveranssätt BudbeeLeveranssätt Postnord

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Vill du ta del av de senaste produkterna, erbjudanden och rabattkoder? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. 

Jag har läst och godkänner Quicktest's sekretess & integritetspolicy
Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av våra senaste erbjudande.
Onlinezon AB
Organisationsnummer: 559020-1470
Quicktest NorgeQuicktest DenmarkQuicktest FinlandQuicktest BelgiumQuicktest Europe