fbpx

Gratis Järnbristtest på orders över 395kr

Gratis Järnbristtest på orders över 395kr

Direkt i brevlåda

100% Garanti

Fri frakt

Fri retur

Corona Självtest

Vi har fått många frågor om vi tillhandahåller självtester för detektering av Coronavirus (COVID-19). I dagsläget erbjuder Quicktest inte detta självtest. Orsaken är bl.a att testet inte är CE-märkt för konsumentbruk, de tester som finns tillgängliga är avsedda för professionellt bruk (person med adekvat utbildning som utför test och tolkar resultat).

Det är oklart om myndigheter kommer göra undantag från detta krav. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen samt rapportering från WHO och Folkhälsomyndigheten.

Preliminära studier och observationer visar att COVID-19 smittade har ett förhöjt CRP (också kallat för sänkan). Därför kontrolleras CRP vid misstänkt smitta. Detta test finns tillgängligt här. Notera att detta test inte ska användas för att bekräfta eller utesluta COVID-19. Dock indikerar testet vid förhöjda eller kraftigt förhöjda CRP-nivåer, förhöjda nivåer kan bero på många olika saker.
Vi noterar en kraftigt ökad försäljning av just detta test, därför uppmanar vi kunder att endast köpa max 4 CRP-tester.

Vi får även många frågor om vårt D-vitamin test. Det finns inga studier som visar att normala nivåer av D-vitamin ger skydd mot COVID-19. Dock finns det studier som visar att normala nivåer av D-vitamin är viktigt för ett väl fungerande immunförsvar.

Tills vidare hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens websida om Corona samt WHO:s motsvarighet.