Direkt i brevlåda
Fri retur
Fri frakt över 395kr

Corona Självtest

Vi har fått många frågor om vi tillhandahåller självtester för detektering av Coronavirus (COVID-19). I dagsläget erbjuder Quicktest inte detta självtest för konsument, det erbjuds dock för professionellt bruk. Kliniker, företag etc kan köpa testet här.
Orsaken är bl.a att testet inte är CE-märkt för konsumentbruk, de tester som finns tillgängliga är avsedda för professionellt bruk (person med adekvat utbildning som utför test och tolkar resultat). Quicktest säljer idag till klinker etc, läs mer om detta Covid-19 test här.

Det är oklart om myndigheter kommer göra undantag från detta krav. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen samt rapportering från WHO och Folkhälsomyndigheten.

Preliminära studier och observationer visar att COVID-19 smittade har ett förhöjt CRP (också kallat för sänkan). Därför kontrolleras CRP vid misstänkt smitta. Detta test finns tillgängligt här. Notera att detta test inte ska användas för att bekräfta eller utesluta COVID-19. Dock indikerar testet vid förhöjda eller kraftigt förhöjda CRP-nivåer, förhöjda nivåer kan bero på många olika saker.
Vi noterar en kraftigt ökad försäljning av just detta test, därför uppmanar vi kunder att endast köpa max 4 CRP-tester.

Vi får även många frågor om vårt D-vitamin test. Det finns inga studier som visar att normala nivåer av D-vitamin ger skydd mot COVID-19. Dock finns det studier som visar att normala nivåer av D-vitamin är viktigt för ett väl fungerande immunförsvar.

UPPDATERING: Vi har 2020-06-22  ansökt om ett CE-märkt Covid-19 Immunochromatographic självtest för konsumentbruk. Detta självtest detekterar antikropparna IgM och IgG. Vi förväntar oss ett svar från MDC (vår Notified body i Tyskland som fungerar som ett oberoende kontrollorgan) under kvartal 1 2021. Därefter inleds registrering etc och det kan ta från allt från 2-6 månader, vi kommer göra allt vi kan för att göra denna process så kort som möjligt.
Från 2020-07-15 kommer vi erbjuda Covid-19 IgG/IgM test som är CE-märkt för professionellt bruk, detta test kommer säljas i 20-pack till bl.a privata kliniker etc.

Tills vidare hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens websida om Corona/Covid19 samt WHO:s motsvarighet.

Quicktest Onlinezon AB
Styrmansgatan 19
252 70 Råå - SWEDEN
Följ oss på Facebook för att ta del av våra senaste erbjudande.
Quicktest Onlinezon AB
Organisationsnummer: 559020-1470
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram